Get Adobe Flash player

ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลน้ำใส

แต่ก้อมีสถานที่ ทางศาสนาที่ศักสิทธิ์ คือ วัดป่าบ้านน้ำใส จะมีหลวงปู่น้ำใสที่ชาวตำบลน้ำใส และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้ความนับถือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่มีเคราะห์ เมื่อมาบนขอพรให้หลวงพ่อช่วยรักษา จะได้ผลดังที่ท่านบนขอไว้ และเมื่อได้ผลแล้วก็ควรนำของที่บนไว้มาแก้บน เพื่อเป็นการเคารพ บูชา หลวงปู่น้ำใสตำบลน้ำใสไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกรักษ์ ตายตัว

 

 

ท้องทุ่งนา

ประเพณีแข่งเรือพายลำห้วยกุดน้ำใส

_______________________________________________________________________________

 

 

การแข่งขันกีฬาตำบล

_______________________________________________________________________________

บุญสรงกู่

วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

นายมังกร ยนตะกูร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินรางวัลสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ

บั้งไฟล้าน

ผาแดง นางไอ่

ขบวนแห่ บั้งไฟ

 

 

 

Like Fanpage