3จ้างเหมาเปลี่ยนหอถังแชมเปญ ขนาดวามจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 1 ถัง บริเวณบ้านดอนแหน ต.น้ำใส