Get Adobe Flash player

ประวัติ อบต.

ประวัติตำบลน้ำใส

ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมได้มีกลุ่มคนแตกศึกมาตั้งแต่
สมัยครั้ง พระวอ พระตา มาจากประเทศลาวโดยมีพ่อขุนศรี กับพวก มาด้วยกัน
ทั้งหมดรวม 12 ครอบครัว ซึ่งได้อพยพมาตามลำน้ำโขง ทางด้านทิศตะวันออก
ฝั่งทางขวาของแม่น้ำ มาตั้งอยู่ที่ข้างลำห้วย ชื่อห้วยว่ากุดน้ำใส
เนื่องจากลำห้วยกุดน้ำใส ได้มีน้ำที่ใสสะอาดมาก จนสามารถมองเห็นตัวปลา
แหวกว่ายไปมาในน้ำได้ สามารถใช้ดื่มกินได้ และได้เป็นแหล่งอาหาร และเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เป็นอย่างดี จนทำให้ผู้คนอพยพตามมาอาศัยอยู่เรื่อยๆเป็นจำนวนมากและหลายเผ่าพันธุ์
อาทิเช่น ชนเผ่าข่า ขอม จีน ลาว และเขมร เป็นต้น และอาชีพส่วนใหญ
่ของผู้คนที่อาศัยอยู่จึงเป็นอาชีพ ทำนา และเพาะปลูกพืช เพื่อเป็นอาหารของผู้คน ในหมู่บ้านเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำพอมีคนมาอาศัยอยู่จำนวนมาก
จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 1828 และได้นำชื่อลำห้วยนี้
มาตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดน้ำใส โดยมีพ่อขุนศรีเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน หลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้คิดว่า น่าจะมีพระสักรูป มาเป็นขวัญและกำลังใจ
เป็นเสาหลักประจำด้าน คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ มาจากจังหวัดอุบลราชธานี และท่านได้มาเป็นผู้ก่อตั้งวัดประจำหมู่บ้านเนื่องจากสมัยก่อน บริเวณหมู่บ้านเป็นป่าทึบ มีฝูงสัตว์ต่างๆมากมายอาศัยอยู่ เช่น ลิง เสือ กวาง งู เป็นต้น
จึงได้ตั้งชื่อวัดตามสภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านว่า วัดป่าน้ำใส ซึ่งหลังจากท่านพระครูลูกแก้วมาประจำอยู่ที่วัดป่าบ้านน้ำใส ได้ประมาณ 60 กว่าปี ท่านพระครูลูกแก้วก็ได้มรณภาพลง และวัดป่าบ้านน้ำใส ก็เลยกลายเป็นวัดร้าง
จวบจนมาถึงปี พ.ศ. 2501 จึงได้ยกฐานะเป็นวัดอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2504 ก็ได้มีพระสงฆ์เข้ามาประจำวัดอีกครั้ง โดยมีพระง่อง จนตสีโล มาเป็นเจ้าอาวาสประจำวัด
ซึ่งหลังจากนั้นมา ชื่อหมู่บ้านก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ บ้านน้ำใส ซึ่งเพี้ยนมาตั้งแต่สมัยไหน
ก็ไม่มีใครทราบ และไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านที่เรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน พอมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หมู่บ้านก็เลยได้แยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ด้วยกัน และต่อมาจึงได้แยกตัวออกมาเป็นตำบลน้ำใส ซึ่งเก่าก่อนบ้านน้ำใสก็ได้ขึ้นเป็นหมู่บ้านของตำบลดงแดง
ปัจจุบันตำบลน้ำใสมีจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
โดยการนำของนายธนู สุตนนท์ กำนันตำบลน้ำใสจวบจนปัจจุบัน

Like Fanpage