Get Adobe Flash player

ส่วนโยธานายสราวุธ ภูงามนิล
 หัวหน้าส่วนโยธา

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา 

นายฤทธิชัย ลาภโพธิ์ชัย
 ผู้ช่วยช่างโยธา

น.ส.ณัฐชานันท์ โคตรทิพย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุทธินันท์ ชิณหงส์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

นายวิเชียร คำเจริญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

น.ส. สุปัญญา เพ็ญศรีใส
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


Like Fanpage