แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 15

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 64 20
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 63 47