ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 18 ม.ค. 65 1
การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2565 DOPA citizen service บริการวิถีใหม่ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 12 ม.ค. 65 3
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ 2540 29 ธ.ค. 64 9
การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 20 ธ.ค. 64 21
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องรียนร้องทุกข์ของศุนย์ดำรงธรรม 11 ต.ค. 64 27
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2 มี.ค. 64 81
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP 2 มี.ค. 64 78
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 ก.พ. 64 75
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ก.พ. 64 70
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2564 19 ม.ค. 64 88
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า 19 ม.ค. 64 80
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ม.ค. 64 58
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ธ.ค. 63 61
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 21 มี.ค. 61 71
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน 28 ต.ค. 55 51