ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2 มี.ค. 64 37
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP 2 มี.ค. 64 37
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 ก.พ. 64 32
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ก.พ. 64 33
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2564 19 ม.ค. 64 50
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า 19 ม.ค. 64 50
ขอส่งวารสารข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ม.ค. 64 33
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ธ.ค. 63 40
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 21 มี.ค. 61 48
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน 28 ต.ค. 55 36